Myrtilles - 31.kapitola

13. března 2008 v 21:39 | Syhrael |  ○○○ MYRTILLES

"♥" 31.kapitolaBernard nějak podvědomě tušil, že jednal správně. Na rovinu. Férově. Tak jej to odmala učili. Leč přesto v něm hlodal červík pochybností - co když se mu Alan začne smát?
Alan vykulil oči. Dal si šokovaně ruku před ústa a zalapal po dechu. Když Bernard plaše přikývnul a jeho tváře se rozhořely do ruda, chlapec to v sobě nemohl dále dusit. Vyprskl smíchy.
,,Fajn," hlesl Ben a uvnitř se cítil divně prázdně a zklamaně. Jedinému člověku na širém světě odhalil nejtmavší můru své duše a dočká se - smíchu. Jak mohl být tak bláhový a myslet si, že Alan mu pomůže…
Naštvaně se odtáhl. Hodlal seskočit z postele, zahanbeně se stáhnout pryč a dělat ublíženého. Měl na to právo.
,,Počkej," Alan ihned zvážněl. Nemyslel ten smích zle, prostě mu to v tu chvíli přišlo… zvláštní. Nečekal, že se mu tak otevřeně přizná.
,,Nech mě být," zavrčel Bernard vztekle a odtahoval se od chlapce se stejnou vervou, jakou se k němu Alan dychtivě přibližoval.
,,Kousnu tě!" Zacvakal Alan zuby a drápal se po něm. Potřeboval si to s ním vyříkat, vysvětlit, teď ho nesmí nechat utéct. Všechno by se pokazilo.
,,Nechci s tebou o tom mluvit," zakňoural Bernard tiše. Přitiskl si dlaně na oči a dělal mrtvého brouka. Stejně se choval Alan, když něco provedl. Ačkoliv si to neuvědomovali, navykli si používat stejná gesta.
Alan si připadal jako tyran, co má v ruce dvoumetrový bič. Založil si ruce v bok a výhružně se nad Bernarda naklonil.
,,Tak hele," důležitě se nadechl k dlouhému tichu, protože nevěděl co říkat. Ale rychle navázal.
,,Jsi gay. Nepřijde mi to směšné, přijde mi to… roztomilé."
Bernard roztáhl prsty do širokých škvírek, kterýma jeho korálkově lesklé oči zíraly na Alana jakožto na zjevení.
,,Roztomilé?!" Vyslovil s mírným afektem.
,,Jo," brouknul Alan a sám se divil. Chtěl si zpívat, jeho tajný sen se splnil.
,,Myslíš si, že je to špatné?" Pokračoval palbou otázek a prudce mu odtrhl dlaně od obličeje. Zaryl se mu zpříma do očí a držel s ním těsný oční kontakt.
,,Připadáš si snad jiný?! Myslíš si, že lidé na tebe změní názor, když to budou vědět? Máš snad pocit, že třeba mě to nějak překvapilo? Já ti něco povím. Taky mě přitahují kluci. Samozřejmě. Všichni kolem mě to vědí, protože je to poznat a já se tak chovám. Nevím, co je na tom špatnýho. Mám potřebu se lišit, aby každý poznal, že jsem někdo a mám své místo, kam patřím. Bernarde, mně dalo práci se s něčím takovým vyrovnat, nemysli si, že to bylo snadné… Neměl jsem nikoho, komu bych to mohl říct… ten pocit, když jsem se na ulici otočil za pěkným klukem a uvědomil si, že mě ten pohled na něj vzrušuje. Když jsem si připadal podlý a zvrácený, protože jsem nevěděl, jestli jsem normální a není něco špatně. Táta mi říkal, že patřím do ústavu, někam do klece… A teď jsem tady, vím, kdo jsem a taky chci, abys to věděl ty. Jsi člověk… A máš tu možnost mít někoho, kdo ti pomůže, tak se nesnaž o ni připravit."
Uvědomoval si, že je silný. Těch okamžiků bylo málo, strašně málo a on byl přímo nabitý tím pocitem, že nesmí dovolit, aby Bernard trpěl. Aby prožíval to co on. Nekonečné dálky přemýšlení a cesty, jež se do sebe zaplétaly s každým váhavým krůčkem, který udělal.
Dívali se na sebe a oba zrychleně dýchali. Příliš se museli ovládat a plynulo mezi nimi silné napětí.
,,Já se toho bojím, Alane," uhnul Ben očima a sledoval pootevřené okno. Jenom on teď věděl, o čem uvnitř sebe přemýšlí. Nic není snadné. A kdo říká, že ano?
,,Lidé se bojí všeho, co jim nahání strach. Když to poznají, změní brzy názor, protože zjistí, že to vůbec není špatné. Naopak, že je to něco, co celý život hledali," odpověděl Alan a Bernardovi se před očima otevřela zvláštní životní etapa. Proč si jen mohl myslet, že chlapec před ním je jen slabým uzlíkem neštěstí, bolesti a trápení? Byl silnější než on a prošel si peklem. Málokdo by v sobě objevil tak neuvěřitelnou osobnost.
Pomalu pomaloučku otočil hlavu zpět na Alana. Pootevřel rty. Chtěl říkat spoustu věcí. Nemohl.
Chlapec mu na ústa položil ukazováček. Lehce se o ně třel bříškem prstu a sledoval jeho reakce. Na tváři se mu usazoval úsměv s každým Bernardovým výdechem. Poposedl si k něm blíž. Opatrně. Ben neuhnul, naopak naklonil hlavu na stranu. Byl očividně zvědavý.
Alan jemně uchopil do dlaní jeho líce a pevně je stiskl. Věděl, že to, co se právě chystá udělat je to, co je oba propojí. Ukáže se tím všechno, všecičko z jejich cítění a obav.
,,Neuhýbej," pousmál se Alan šeptem a váhavě se rty přitiskl na jeho ústa. Zatočila se mu hlava, ten dotek byl tak silný! V jednom okamžiku do nich vjela dravost a nemínila jenom tak bez boje odejít. Alan pochopil, že mu musí dát prostor a volnost. Objal ho pažemi kolem krku a přitáhl ho na sebe. S žuchnutím dopadl zády do vysokých polštářů a jeho fialové vlasy se rozprostřely jako nejjemnější hedvábí po čistě povlečených peřinách.
,,Tak…" Zaculil se spokojeně a prsty vklouzl pod rukáv jeho trička. Krouživě hladil jeho rozpálenou pokožku a kochal se stydlivým výrazem. ,,Teď si se mnou dělej co chceš…"
,,Va-vážně?" Nevěřil Ben a viditelně se roztřásl, protože měl pod sebou poměrně divoké hádě, co se tvářilo, že bez drsného sexu neusne.
A hádě, co nechce usnout, je doopravdy nebezpečná kombinace.
Bernard si nervózně skousl spodní ret a rozechvěle sledoval, jak si chlapec přejíždí prstem po bříšku.
,,Nechceš si se mnou povídat?" Usmál se Alan.
,,Jo, to jo," Bernard urputně přikývl.
,,Protože samozřejmě předpokládám, že potřebuješ spoustu lásky a na sex nemáš žádné pomyšlení..." Škádlil ho Alan a bavil se jeho rozpaky, strachem a rozervaností. Potřeboval ho dostat do největšího stavu tvárnosti a rozpaků, aby s ním mohl rozprávět.
,,Pověz mi, vzrušuji tě?" Vůbec se nezaobíral něžnostmi a přímočaře sjel rukou těsně pod jeho boky.
Bernarda polilo horko i mráz zároveň. Tatam byla jeho jistota. Teď to byl Alan, kdo měl navrch a mohl toho kdykoliv zneužít. Ale to chlapec nechtěl.
Bernard našel trochu kuráže a jeho ruku ze svého klína neohrabaně odstrčil.
Alan si olízl rty. ,,Jednejme jako dospělí. Řekni mi, co se ti teď honí hlavou. Teď vím, že jsi gay. A ty to víš taky, takže teď si pěkně uvědom, co bys se mnou chtěl všechno dělat, kdybych ti to dovolil. Pověz mi to, protože to není nic, za co by ses měl stydět. Každý máme nějaké myšlenky, a když o nich občas mluvíme, je to jakási očista pro naše tělo. Podstatně se ti uleví," švitořil Alan a byl si vědom, že mluví lehce z cesty, zato s pořádným účinkem!
Bernard přistoupil na Alanův způsob terapie s obdivuhodným přístupem:
,,Chceš to slyšet? Vážně? Dobrá… Nejradši bych tě přehnul támhle přes tu komodu a za tu tvoji prostořekost bych ti vysázel pětadvacet. Potom bych si donesl bič ze stáje a trochu bych tě prohnal. A v závěru? Mám pokračovat?" S klidem povytáhl obočí. Pocit, že může mluvit ho značně osvobozoval.
,,A-ano," hlesl Alan a pálilo jej v kostrči, jak strašně moc na něj ta slova působila. Nepříčetně! Nikdy neholdoval násilí, ale líbilo se mu, jakým tónem s ním Bernard mluví. Hravě a ironicky.
,,Dobře. Asi bych tě nejdříve dotáhl do koupelny. Sklo u sprchového koutu vypadá na to, že unese váhu tvého opřeného bříška a navíc to má dokonalý účinek, když tě to voda chladí na zádech, zatímco…" Lišácky přestal.
,,Pokračuj!" Alan se trošku nadzvedl na loktech a málem se dychtivě přilepil nosíkem na jeho, jak prahnul po zvrhlých představách.
,,Zatímco se někdo dobývá jazykem do tvého klína." Dopověděl Bernard pološeptem a vpíjel se do jeho očí. Alan přestal na vteřinu dýchat a nasucho polkl.
,,Myslím, že ta sprcha by nás oba vyčerpala, ještě že ta postel je tak blízko," cynicky se ušklíbl.
,,Možná by začala trochu vrzat, kdybych na tebe skočil, ale ty přírazy dubového dřeva o stěnu by v nás jenom vyvolávaly živočišnou touhu. Mám takový dojem, že budeš trošku divoký, ale poradil bych si s tebou… Takových pět čísel by mohlo stačit," krátce se zamyslel a se spokojeným výrazem, jak ulevil svým myšlenkám, které ho při každém pohledu na chlapce vyčerpávaly, zakončil:
,,Na něco jsem zapomněl?"
Alan oněměle zapadl zpátky do peřin a tiše pištěl. Nikdy ještě nebyl tak nadržený.
,,Copak?" Zašveholil Bernard. ,,Zdá se ti to málo?"
,,Ty jsi perverzní!" Zakvílel Alan úplně rudý chtíčem a provokativně si přejížděl prstem po rtech. Sledoval jeho výraz ve tváři, mimiku i gesta. Ben byl klidný a vyrovnaný. Očividně z něj vyprchal ten nejhorší vztek a ublíženost, kterou cítil ke své orientaci. Vědomí, že před Alanem teď nemusí nic skrývat a schovávat, ho zbavilo rozpaků. Jednal s ním přímo. Mírně se sklonil a políbil ho měkce na rty. V Alanovi se vzedmula vlna touhy po všem, co mu Bernard před chvílí líčil. Strhl ho nedočkavě na sebe a uvnitř sebe nepříčetně vzdychal. Probíjel se jazykem mezi jeho rty a dusil se jejich vláčností a přívětivostí. - Třely se o jeho ústa, ale neodvolily víc, než bylo v tuto křehkou chvíli možné.
,,Alane," zamumlal Ben a uhnul hlavou. Alanovu útlou ručku, co nenápadně sklouzla přes jeho hruď až pod boky, ze sebe opatrně odstrčil na polštář.
,,Proč?" Alan ukřivděně našpulil ústa temně rudá od divokého projevu citů.
Bernard zavrtěl hlavou na znamení nesouhlasu z Alanova podtónu.
,,Ne, samozřejmě-samozřejmě, že… je to lákavé," mlžil svoji rozrušenost.
,,Tak proč? Nabízím se ti, pokud sis nevšiml. A pěkně dlouho," Alan nechápavě zakroutil hlavou.
,,To nejde," zakoktal Bernard a málem zděšeně se od chlapce odtáhl na druhou stranu postele.
Alan zavřel oči a počítal do sedmdesáti pěti.
,,Víš, já nechci… na nic pospíchat." Zkusil mu Ben opatrně vyložit, jak se momentálně cítí.
,,Jsi jediný, Alane, kdo to zatím ví..." Vyslovil to tak zvláštně, jakoby si to jediné slovo hrálo mezi rty a ubezpečovalo jej, že je správné.
,,A nechci tě využít jenom k tomu, abych si to dokázal."
Alan otevřel jedno oko a vzápětí druhé. Něco na tom bylo. Chápal to příliš lehce. Z jeho slov také pochopil, že Bernard se svou orientací hodlá naložit dle svého. Možná touží po nějakém vztahu, možná doopravdy chce a potřebuje být šťastný. Jeho osobnost je příliš komplikovaná, ať se Alan bude snažit jakkoliv, Bernard si ho k sobě asi nikdy nepustí úplně.
,,Já tě chápu,"chlapec jej chlácholivě pohladil dvěma prsty po ramenech.
Ben nasadil výraz dítěte, co nevěří.
,,Opravdu?"
,,Ano," Alan rozestlal přikrývky. ,,Je to normální, jak ti je. Měl by ses vyspat a zítra si o tom můžeme promluvit, když budeš chtít."
Bernard zakýval hlavou a přehodil přes sebe deku. Zavrtal se pod ní až po bradu a otočil se k Alanovi zády - snad aby se před ním necítil trapně, že jeho nabídku odmítl. Přivíral nad tou chybou oči a nevěděl, čím se zaobírat dřív. Alan se mu naplno svěřil, že jeho city jsou silné a Ben si to neuměl přebrat. Měl v sobě chaos a zmatek, potřeboval čas, důvěru a pochopení. Hledal sám sebe. Poprvé vyslovil, kým je... Kdyby měl teď ještě řešit Alanovy projevy náklonnosti, nezvládal by to. Sám nevěděl, co k chlapci vlastně cítí. Lásku neznal, nikdy nebyl zamilovaný, a proto si ani nebyl schopen představit, jak to vlastně pozná. Podvědomí, které mu našeptávalo, že právě tohle, co se mu honí hlavou, kdykoliv vidí Alanův úsměv, slzy, vztek nebo roztomilost, je ona mrcha láska.
Nespokojeně si povzdechl. Pod palbou myšlenek a otázek.
Alan zhasnul lampičku a v pokoji se rozhostila neproniknutelná tma. Lehl si kousek od Bernardova těla a jemně ho políbil do vlasů.
,,Neboj, nikomu to neřeknu… Dobrou noc."
 


Komentáře

1 Nette Nette | 13. března 2008 v 21:53 | Reagovat

Syhýýý..omg...hurááááááááááááááááá a béééééééé, už to vypadalo tak slibně a berny zas nic, chudinka alánek, jak teď usne, nevyřáděné hádě?:D díky díky díky díky, seš zlato a tahle povídka je naprosto žinijální:D

2 Hakky Hakky | E-mail | Web | 13. března 2008 v 21:58 | Reagovat

Hakkuška de umřít O.O.O

:D

3 Paigik Paigik | 13. března 2008 v 22:03 | Reagovat

Aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa aaaaa  aaaaaa aaaaaa aaaaa

↑↑↑

Pokud ste to nepoznali umíram

4 SaJuŠ SaJuŠ | Web | 13. března 2008 v 22:15 | Reagovat

o_O Si děláš srandu brouku? Já tu totálně nadržená, napíchaná a všechno možný, že bude sex a vono hovno...^^ Ale stejně...je to úžasné... dokonalé...rozkošné...roztomilé...a Ben je děsně sladkýýý...o_O Jak se za to "styděl" a pak s tim bičem...jeeej, já sem v plávě. Ok, tisknu...o_O ať mám co číst 150x...^^

Miláááášku? Je to úžasné a chci hned další dílek..[samo že až budeš mít čas tak ho napíííš] nezapomínám na Tebe!!!<3

5 Katush Katush | 13. března 2008 v 22:22 | Reagovat

dokonalý dokonalý dokonalý dokonalý dokonalý dokonalý dokonalý dokonalý DOOOOKOOOONAAAAALÝÝÝÝÝ

6 ReD_Bubble ReD_Bubble | Web | 13. března 2008 v 22:23 | Reagovat

du se zabít.....sakra...já chci sex .... xD xD xD chudák alan za chvíli bude mít absťák xD xD

7 Chris Chris | Web | 13. března 2008 v 22:25 | Reagovat

můj ty božééééé, Benééé, mě z tebe picne:)))) Dokonaléééééééééééé, super, bomba!!!!!!!

8 yellow_duck yellow_duck | Web | 13. března 2008 v 22:26 | Reagovat

Ááááááááá... ♥__♥

9 JoRa.IvLu JoRa.IvLu | E-mail | Web | 13. března 2008 v 22:33 | Reagovat

ááááááááá úúúúúúúúúúžžžžžžžžááááááááá.........já nemůžu=DDDDDDDnádleha =))))).....co nejdřív to bude možné další dávku plosím =DDDDD

10 Quasha Quasha | Web | 13. března 2008 v 22:34 | Reagovat

o můj bože..já řvu ani newím proč:-)))....asi proto, že je to tak nádherný?? URČITĚ

boah...ani newím co mám psát....dokonalost, zvrhlost nade vše tenhle díl x))

11 Kyra Kyra | 13. března 2008 v 23:00 | Reagovat

Libowěěě

12 Caty Caty | 13. března 2008 v 23:02 | Reagovat

*in love* si úžasný Syhy x) <3

13 JaCk.bloodstar JaCk.bloodstar | Web | 13. března 2008 v 23:14 | Reagovat

A zezačátku to bylo tak slibný! xD

14 Rikka Rikka | 13. března 2008 v 23:30 | Reagovat

jack: nejak tak! uz sem ocekavala neco vic nez polibky (uchylne mysleni vsech co tu jsou uz jim napovida, co presne sem tim myslela xD)

15 leny leny | Web | 13. března 2008 v 23:30 | Reagovat

tak a tohle je dneska poslední kapka ... stěhuju se na hřbitov xD

Samozřejmě ani tam nezapomenu čekat na další díl ;-D

16 mykerina mykerina | 14. března 2008 v 6:01 | Reagovat

páni.... to bylo..mazácký :D:D:D tohle bych nečekala ani omylem....to byl mazec..... wooow.... syhynko..naprosto dokonalé-...sem z tohoto totálně rozrušená....asik si hodím studenou sprchu ::D:D" rel="nofollow">D::D:D:D než puju do školy...

17 aduska aduska | Web | 14. března 2008 v 7:54 | Reagovat

s tou sprchou mi to nešlo do hlavy *čudné* xD

ale skvělej díl asi tak jako každej

ten Alan je tak nadrženej až to bolí

připomíná mi Justina z QaF ten se taky tvářil jak neviňatko a pak.......xD

hlavně dál a chtělo by to díl na dvě časti :)

18 Wendetta Wendetta | 14. března 2008 v 11:01 | Reagovat

och, panebože, panebože...úžas, jako vždy :)

19 freeziki freeziki | 14. března 2008 v 11:25 | Reagovat

Chjoooooo...tyo člověk se těší na erotickou scénku,,a ono néééé....xDDD

Ale tak aspoň si nato dovybuduju buňky,aby mě¨ten akt pak nepoložil..xDD I když on mě stejně asi položí,ale neva..xDD Umřu s blaženym úsměvem..x))

Jinak,,jako Benovo věta,že potřebuje čas, je jak vystřižená z života 14-ti letý holky...která o to nechce přijít tak rychle..xDDD Ale jako Syhy..jsi prostě světák fakt...opět zpestření hodiky počítačů...x))<333333

20 Akkira Akkira | 14. března 2008 v 11:25 | Reagovat

tywe Bernarde praštit tě něčim po hlavně....a hodně tvrdym..seš fak trubec jako!!

Když už máš takový představy, tak je kjuciš využí,ne??:)

Ale na borůvky se bič nebere jenom tak upozorňuju:D:D

Alan má s tebou svatou trpělivost:D:D

syhy, syhy...co nám to děláš:)....hezkej dílek....ale Benny se chová jak holka "Nechci na nic pospíchat."...jeeeeee

21 Emiily Emiily | Web | 14. března 2008 v 12:30 | Reagovat

Tak trochu podvědomě jsem dofala, že už se staně něco vážnějšího a něco prolínaný city, ne jako v tom klubu... Ale jak tak koukám, tak mi vlastně dochází, žebyto bylo moc uspěchaný... Já bych se neudrřela a napsala tam tak detailně popsanou erotíícal scénu, že by sem tomu sama nevěřila :D Ale takhle je to hezčí, citovější, krásnější... :)

Mimochodem, asi sem se do tvojí povídky zamilovala! Ááá, jsem totální zavislák a pokud hodně brzo nedáš další dávku, tak se sesypu.. Prosíííím!

Tvoje věrná, zamilovaná a nedočkavýá Emiily ;)

22 caroll caroll | Web | 14. března 2008 v 12:41 | Reagovat

k*rwa bulím tu a sem nadržená!Syhy jako a teď se opovaž to natahovat

honem sedej k wordíku a pišššš!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23 Evík Evík | 14. března 2008 v 13:48 | Reagovat

jéééééééé upa boží.....já sem to začala číst nedavno a všechny díli sem si vytiskla....jé já to upa žeru...zrovna včera sem dočetla 30 kapitolu a modlila se aby si napsala další...a dneska mi kámoška napsala že tam je....no jááá tě upa žeru a tu povídku eště víc....

24 Tanya Tanya | 14. března 2008 v 14:20 | Reagovat

ahhh sem oslnena:D:D

konecne konecne!!!

25 Death's Expulsion Death's Expulsion | Web | 14. března 2008 v 14:28 | Reagovat

Že bude v nbejbližší době pokráčko ?????????????????????????? *nádhernej kukuč*

Prosím Syhynko je to perfektní tak dál =))

26 Goddy//Milujme borůvky! Goddy//Milujme borůvky! | E-mail | Web | 14. března 2008 v 14:55 | Reagovat

Lovíííí! Uplně sem se zas roztekla!

27 Liquid Skin Liquid Skin | E-mail | Web | 14. března 2008 v 14:58 | Reagovat

Skvělýýý ale mě ten Ben už dostává...já už čekala že něco bude a zase nic...už aby si to v hlavince urovnal a něco byloo!!! =))) Sem upe natěšená na další dílek!!! =)))))

28 Teddy Teddy | 14. března 2008 v 15:32 | Reagovat

Já jaksi nevím, co už psát... To, že byl Ben naprosto roztomilej tady všichni zmínili, Alánek byl takovej vševěd :) Ale to už k jeho povaze asi patří...

Můžu myslím říct jenom: Dál :D

29 Psycho Candy Psycho Candy | E-mail | Web | 14. března 2008 v 15:59 | Reagovat

twe umírám xD

30 Cera Cera | Web | 14. března 2008 v 17:07 | Reagovat

aaaaaaaa....umírám, je to dokonalé. Ben je k sežrání a Alanek stejně tak! a ačkoli bych momentálně měla psát svoji polsední vůli, aby nevznikly nějaký spory..přemýšlím, co mam napsat do tohodle komentáře... Prtoževšechno už bylo řečeno... Uchvacují m,ě Bernardovy představy nemluvě o jeho povaze, která se tak krásně kapitolu po kapitole rozvíjí... Krásná to představa rotomilého ledového čumáku a klidně a racionálně mislícího Alanka s tím svým kukučem k sežrání...

Pls daaaaaaaaaaaaaal

31 Evík Evík | 14. března 2008 v 17:58 | Reagovat

jéééé mohla bys tham pls dořešit to s tim prstenem....já su strašně zvědavá jestli ten v tý chodbě byl Ben nebo ne....pls pls pls strašně proším

32 tersa tersa | Web | 14. března 2008 v 18:39 | Reagovat

nedejcham fakt ze ne.. skolabuju

33 Janik Janik | E-mail | Web | 14. března 2008 v 22:32 | Reagovat

Teď jsem nějak podivně silně unavená z celého toho dne... až zítra to na mě nějak dolehne :D Pálí mě oči a mlží se mi čočky :D Ale zní to velmi slibně, pokud byl Bernard skutečně takovým děvkařem a Alana nechce "jen tak využít"...

34 Dzesi3 Dzesi3 | E-mail | Web | 14. března 2008 v 22:33 | Reagovat

ach ...chyba...až teraz som to nasla! néé , dva dni trpim ako pes lebo som si bola ista ze nic nepridas x) ach , super !! cumim na to ...fakt kráása X)

35 Verushka Verushka | 14. března 2008 v 22:44 | Reagovat

všechno, co bsych tu řekla, už tady někdo psal, tak to nemá cenu, prostě dobré, jako vždy a přeju hodně nálady a chuti do psaní dalšího dílu, žádný rychle omg psát nehodlám :D

36 SaJuŠ SaJuŠ | Web | 14. března 2008 v 23:18 | Reagovat

Já sem nadržená...do prčic...tu zkoumám už z toho nedostatku tooo...záhlaví a záchvatuju smíchem...^^ Prej - "Bernarde? Sme tu dobře?" ta věta mě vždycky prostě dostane. Já vim, sem pitomá, ae mě to plavííí...^^

37 SaJuŠ SaJuŠ | Web | 14. března 2008 v 23:18 | Reagovat

Jo..ještě sem zapomněla dodat, že dneska mi v jedný scéně seriálu QUEER AS FOLK, připomněli Brian s Justinem - zde přítomného Bena a Alánka...♥___♥

38 Kiki Kaulitz Kiki Kaulitz | Web | 15. března 2008 v 13:02 | Reagovat

Áááááá....Umírám nadšením x))

39 loleček-žužu loleček-žužu | Web | 15. března 2008 v 14:51 | Reagovat

jujky já se rozteču x))

40 mykerina mykerina | 15. března 2008 v 18:34 | Reagovat

syhy??  bitte bitte bitteeee..... :-* nijak na tebe netlačím:D:D

41 Kajess Kajess | Web | 15. března 2008 v 21:39 | Reagovat

eh... *zmatená*

Ben je tupec :D

Žeru_tu_povídku O_____o *in love*

42 Luffi - Bitch with a big heart! Luffi - Bitch with a big heart! | Web | 15. března 2008 v 22:05 | Reagovat

hezký x)

43 Quiquilla Quiquilla | E-mail | Web | 15. března 2008 v 23:46 | Reagovat

Moje zvrácené já se probudilo =D

Se těšim jak babka na důchod, že tam budou nějaký ty zvrhlosti a vono hovno =D

Ale ráno moudřejší večera... Benny si to do rána promyslí a kdoví co se z toho nakonec vyklube... =D

Rozhodně se už nemůžu dočkat...=)

44 tonka tonka | 3. července 2008 v 18:06 | Reagovat

tak hele my tu takový nadržený :p a vono zase nic xDxDxD ale aspon se těšíme na další díl :heh:D

45 DeniaŁeRs DeniaŁeRs | Web | 22. srpna 2008 v 0:29 | Reagovat

och...JSI TY NORMÁLNÍ SYHY.............?

My sex,sex,sex a ono-...co..? HoOoOoWnOoOo!!..x(

Si PosRaLáá ToDleToo SyHy..Ty..eh..Ty..ty,chceš abych umžeŁa..?

Nu,tak díky..jdu na to..náá..dlaší DíŁeK a UviDíme!!..

*nu jak jinak než umřetá*

46 Janet Janet | Web | 13. září 2008 v 18:58 | Reagovat

tož já se těším že už do toho pujdou..a oni to dycky ukončí tak že dou spát...tsssss

47 kájuška_ kájuška_ | Web | 8. listopadu 2008 v 14:11 | Reagovat

už by tam mohl být sex:D

48 Soulless Soulless | E-mail | 16. dubna 2009 v 18:41 | Reagovat

Ehm, já tuhle povídku čtu už potřetí xD
A pořád mě fascinuje *kousání nehtů* xD
Naposledy sem ji četla před...? Ani nwm ale nějakej měsíc už to bude xD A nechápu KOLIK DŮLEŽITEJCH DETAILŮ se mi za tu dobu vykouřilo z hlavy (ale nikdy nezapomenu na pomeranče, to se nedá xDD)
Abych to shrnula, dneska ráno sem znova začla číst od 1 a prozatím sem se s přestávkami na všechno možný dostala k týhle kapitole xD
Vlastně celou dobu čtu způsobem, že u toho chlastám coca colu, málem se při čtení počůrám a jakmile dočtu kapitolu, rituálně musím vyskočit a odletět na WC xD
Tahle povídka je prostě úžasná, natolik že když sem ji poprvý četla, musela sme si udělat přestávku a vylítnout si do drogérky pro fialovej lak na nehty (OMG xD).
Ale to sem pořád ještě neměla ze začátku na mylsi, muím chvíli přemejšlet než přídu na to co sem vlastně chtěla říct xD
Jojojo, už to mám xD Poslouchám tady písničku "Paper moon" apodle mě se s celým textem k téhle kapitoloe úúúúúúúúžasně hodí^.^
Zrovna když sem se dostala k jedný z důvěrných částí a zaslechla sem "...when you lost here, i am forever with your soul..." málem mě to dohnalo k fňukání xD
A ehm, už končím s touhle slohovou prací (nu což, já mám sloh moc ráda) xD
(k mail adrese : jooo, tu adresu uz mam straaasne dlouho a zalozil mi to fotrik jako blbej vtip xD ae coz,ja ji vyuziju, kdyz uz tak uz xD myslim ze nekdy v kvetnu ji budu mit rok? xD)
Fakt už konec... xD

49 Ynne Ynne | Web | 25. prosince 2010 v 23:35 | Reagovat

myslím, že... tohle byla snad nejlepší kapitola ze všech! promiň, já... se nezvládám vyjadřovat ke všem, protože... já nezvládám ani pauzy mezi čtením! ale to prostě... aww... asi miluju fialovou barvu!! a celou tuhle povídku. a Alana i Bennyho. jsou perfektní postavičky.

50 Zuzana Zuzana | 18. listopadu 2011 v 18:26 | Reagovat

Z tých Benových predstáv som totálne... Alan miluuuujem zaslúži si obrovskú odmenu za výdrž, ach je to tak krásna poviedka až to bolí :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama