Leden 2013

Rubína - sedmá kapitola

26. ledna 2013 v 14:55 | ﯤyɧrᵃعӏ |  ○○○ RUBÍNA

Hypnova literární zpověď

o nekonečném proudu vědomí

Hezké počtení přeji!

Nevěděl, jak to provede, ale byl si jistý, že to udělá. Měl připravených tisíce výmluv, celý oceán slz a proseb, i bouřivé nebe plné výčitek. Doufal, že ta prostá otázka zůstane viset mezi nimi a nezabrání mu odejít. Strojil se mlčky a nepodíval se na něho ani jednou, jen mohl tušit, jak sedí v křesle se sklenicí červeného vína, prsty si podepírá bradu a v děsivě modrých očí se vzhlíží samotný Áres, bůh války. Vrah mužů. Slyšel ho povzdechnout si, když si přehazoval přes ramena cíp fialového šátku, a z vázy jemně osvobodil květ vlčího máku. Obešel celý svět. To všechno pro něho. U dveří se zastavil a pootočil hlavu, aby na něho viděl. Nadechl se, něco by řekl, ale bylo to zbytečné. Slyšel ho nebezpečně se zasmát, sevřelo to každou buňku jeho těla a bolestivě ji to drtilo. Věděl, že je mu odevzdán, upsán, a jeho odchod je pouze hravě tolerován, protože není to on, kdo by měl moc nad svým životem. Když zavřel dveře, uslyšel vzápětí ohlušující ránu, jak se o ně sklenka vína rozbila. Škubl sebou a po tvářích se mu samovolně spustily slzy, neschopné vydržet vnitřní napětí. Rozběhl se po chatrných schodech dolů a zakrýval si dlaněmi uši, aby neslyšel jeho vřískot.


Rubína - šestá kapitola

16. ledna 2013 v 15:57 | ﯤyɧrᵃعӏ |  ○○○ RUBÍNA

א

Všechno věští příčinný důvod ...
Hezké počtení!